ผอ.ออมสินขึ้นแท่น Banker of the year 2021

“วิทัย รัตนากร” ผอ.แบงก์ออมสิน รับรางวัลเกียรติยศ Banker of the year 2021 ของนิตยสารดอกเบี้ย จากมือ รมว.คลัง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลเกียรติยศ นักการธนาคารแห่งปี 2564″   หรือ Banker of the year 2021 ให้กับ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในโอกาสที่ เครือนิตยสารดอกเบี้ยและหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจประกาศยกย่อง นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนที่ 17 ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลว่า เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด

จากบทบาทการเป็น ผู้นำการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเข้าไปสู่ภาคเศรษฐกิจฐานรากและประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาการทำธุรกิจและการดำรงชีพจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และจากภัยธรรมชาติ โดยได้ออกมาตรการช่วยเหลือมากกว่า 36 โครงการ คิดเป็นจำนวนเงินช่วยเหลือกว่า 2 แสนล้านบาท และมีประชาชนได้รับความช่วยเหลือกว่า 11 ล้านราย

 ด้วยการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็น ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)” ที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาความยากจน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยมี นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ พร้อมผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี

ณ CentralwOrld เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564.